Vad är revision?

Falköga revision finns här för att hjälpa till. Revision är ett snurrigt begrepp men revision är en kärnkompetens hos Falköga. Kontakta oss om ni vill ha en proaktiv och engagerad revisionsbyrå!
Kontakta oss här
t

Revision innebär en genomgång och kontroll av årets ekonomiska händelser. Sedan skriver revisorn en revisionsberättelse. Lagen talar om vilka företag som måste ha en auktoriserad revisor. Aktiebolag ska i princip ha det, men med undantag för nybildade bolag och bolag under en viss storlek.

Annars så ska det företag som når upp till två av nedanstående tre gränsvärden, för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ha revisor:

  • 3 anställda,
  • I medeltal 1,5 Mkr i balansomslutning
  • 3 Mkr i nettoomsättning

Man kan naturligtvis välja att ha revisor även om lagen inte ställer krav på det. Det kan absolut ha fördelar. Kontakta Falköga om du vill ha mer information om detta! 
info@falkoga.com

Sidan är under uppbyggnad och mer information kommer inom kort.

Intresserad av att anlita Falköga?

Eller ring oss på 070 454 03 21

“Carl-Magnus har varit med oss från början som revisor och rådgivare. Han har varit ett ovärderligt bollplank vid både förvärv och försäljning av verksamheter. Carl-Magnus har både den bredd och det djup som krävs när bokföringen blir mer avancerad”.

Per Kristiansson

Delägare, Restaurangbolaget Elaka tre E3 AB, Möja Värdshus