Revisor och bokföring, är det tillåtet?

Svaret på denna fråga är både ja och nej. En auktoriserad revisor får inte sköta löpande bokföring och medelförvaltning åt ett företag som denne är vald revisor i. Men en auktoriserad revisor får låta någon annan inom företaget, givet vissa ramar, biträda bolaget med bokslut och årsredovisning.
Kontakta oss här
r

Vår auktoriserade revisor Carl-Magnus Falk tar sig med glädje an uppdrag av olika karaktär. Restauranger och bostadsrättsföreningar är några branscher där han har specialkompetens, 

Falköga är även en redovisnings- och företagsrådgivningsbyrå.

Då undrar man kanske – går det att samarbeta med Falköga inom fler av de här områdena? Vilka tjänster är det ni behöver? Kontakta oss så kan vi reda ut saken och se vilket som är det optimala upplägget för just er, mejla oss på info@falkoga.com.

 

Intresserad av att anlita Falköga?

Eller ring oss på 070 454 03 21

”Belysningsteknik utvecklas ständigt och kräver innovativa lösningar. Carl-Magnus Falk har varit vår företagsrådgivare i många år. Carls kreativa förmåga och hans gedigna kunskaper har varit till stor nytta att anpassa vår affärsverksamhet mot nya utmaningar.”

Gerhard Rehm

Sales and development, CDC-Lighting AB