Krav på revisor?

Måste mitt företag ha en revisor? Efter att revisionsplikten avskaffades behöver inte nystartade företag ha en revisor. Krav på revisor ställs först tredje verksamhetsåret vilket innebär att en revisionsberättelse skrivs under först i början på det fjärde verksamhetsåret.
Kontakta oss här
q

Aktiebolag kan alltså välja bort revisor om de inte når upp till två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

  • Fler än 3 anställda (i medeltal)

  • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning

  • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Observera att det är samma värden som inte får vara uppfyllda två år i rad. Kravet på revisor på grund av aktiebolagets storlek gäller alltså först från och med det tredje räkenskapsåret.

Ett moderbolag i en koncern måste ha revisor när ovanstående gränsvärden uppnås i koncernen.

Intresserad av att anlita Falköga?

Eller ring oss på 070 454 03 21

”Carl-Magnus är väldigt trevlig och kunnig. Han brinner verkligen för att hjälpa oss företagare och ger alltid snabb återkoppling, vilket jag uppskattar mycket.”

Niko Fastman

Ägare, niko.fastman@kompetensinstitutet.se, Kompetensinstitutet AB