Inför årets revision

Dags för den årliga revisionen? Det var ju ett år sedan sist för den etablerade. Och för dig som kanske är nystartad - välkommen att ta del av vår checklista inför årets revision
Kontakta oss här
Z

Nedan följer en lista på dom standarddokument vi behöver för att utföra vår revision. Vi kan även behöva andra underlag beroende på hur er verksamhet ser ut.

 • Bokslutsspecifikationer för samtliga balansposter
 • En sie4fil för aktuellt räkenskapsår samt en sie4fil för det ”nya året” (det som hunnit bokföras fram tills vi ska revidera ert bolag)
 • Ett skattekontoutdrag för räkenskapsåret samt ett skattekontoutdrag för ”nya året”
 • Engagemangsbesked för bolagets bankonton. Detta behöver vi för att kunna stämma av ställda säkerheter och anvarsförbindelser, så att dessa redovisas rätt i årsredovisningen
 • Leverantörsreskontra (om ert bolag har leverantörsreskontra)  per bokslutsdag samt per aktuellt datum (tidpunkten för årets revision)
 • En kopia på föregående års undertecknade årsredovisning
 • Kopia på styrelseprotokoll för räkenskapsåret samt för styrelsemöten hållna på ”nya året”, ifall ert företag har styrelsemöten
 • Eventuell budget
 • Anläggningsregister om ett sådant är upprättat där bolagets anläggningstillgångar specificeras
 • Leverantörsreskontra (om ert bolag har leverantörsreskontra)  per bokslutsdag samt per aktuellt datum (tidpunkten för vår årets revision)
 • En kopia på föregående års undertecknade årsredovisning
 • Kopia på styrelseprotokoll för räkenskapsåret samt för styrelsemöten hållna på ”nya året”. Om ert företag har styrelsemöten
 • Eventuell budget
 • Anläggningsregister om ett sådant är upprättat där bolagets anläggningstillgångar specificeras
 • Hyreskontrakt, om ert företag hyr en lokal
 • Försäkringsbrev
 • Kontrolluppgifter (den årliga löneredovisningen till Skatteverket)
 • Lagerlistor och kopior lagerinventering (ifall ni har lager)
 • Semesterlönelista 
 • Kopia på bolagsordningen
 • Kopia på ert bolags senaste deklaration
 • Aktiebok för ert företag

Intresserad av att anlita Falköga?

Eller ring oss på 070 454 03 21

“Carl-Magnus har varit med oss från början som revisor och rådgivare. Han har varit ett ovärderligt bollplank vid både förvärv och försäljning av verksamheter. Carl-Magnus har både den bredd och det djup som krävs när bokföringen blir mer avancerad”.

Per Kristiansson

Delägare, Restaurangbolaget Elaka tre E3 AB, Möja Värdshus